نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. 1,500,000 1,000,000
ورق آجدار 2.5 فابریک کارخ.. 150,000 180,000

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.