نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد ر.. - -
میلگرد 25 آجدار A3 ساخت ک.. - -
میلگرد 22 اجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 20 آجدار مجتمع سیر.. - -
میلگرد 18 اجدار فولاد سیر.. - -
میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان.. - -
میلگرد 14 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 12 آجدار A3 تولید .. - -
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد .. - -
میلگرد 8 اجدار استاندارد .. - -
میلگرد 40 آجدار A4 تولید .. - -
میلگرد 36 اجدار استاندارد.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.