نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق اجدار 8 فابریک کارخان.. - -
ورق روغنی 0.9 رول شرکت صن.. - -
تیر اهن هاش سنگین HEB سای.. - -
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آ.. - -
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 می.. - -
ورق رنگی 1 هفت الماس عرض .. - -
ورق رنگی 0.6 مبارکه اصفها.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 قزاقستا.. - -
ورق گالوانیزه 0.39 رول نو.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 رول سا.. - -
ورق گالوانیزه 2.2 کویل عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 کویل ع.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.