نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 12 سبک ت.. - -
تیر آهن ipe سایز 30 تولید.. - -
تیر آهن ipe سایز 36 تولید.. - -
تیر آهن ipe سایز 60 تولید.. - -
تیر اهن ipe سایز 10 سنگین.. - -
تیر اهن ipe سایز 33 ترک ش.. - -
تیر اهن ipe سایز 55 ترک ش.. - -
تیرآهن ipe سایز 12 سنگین .. - -
تیرآهن ipe سایز 40 ترک شا.. - -
تیرآهن ipe سایز 8 ترک - -
تیراهن ipe سایز 10 سبک تر.. - -
تیراهن ipe سایز 14 ترکی - -
تیراهن ipe سایز 45 ترک شا.. - -
تیراهن ipe سایز 50 ترک 12.. - -
ناودانی سایز 10 شاخه 12 م.. - -
ناودانی سایز 12 ترک 12متر.. - -
ناودانی سایز 14 تولید ترک - -
ناودانی سایز 16 تولید ترک.. - -
ناودانی سایز 18 شاخه 12 م.. - -
ناودانی سایز 20 تولید ترک.. - -
ناودانی سایز 22 ترک شاخه .. - -
ناودانی سایز 24 تولید ترک.. - -
ناودانی سایز 28 ترکی شاخه.. - -
ناودانی سایز 30 شاخه 12 م.. - -
ناودانی سایز 32 ترکی 12 م.. - -
ناودانی سایز 35 ترک شاخه .. - -
ناودانی سایز 38 سنگین ترک - -
ناودانی سایز 4 ترک شاخه 6.. - -
ناودانی سایز 40 سنگین ترک.. - -
ناودانی سایز 5 ترک شاخه 6.. - -
ناودانی سایز 5 ترک لب بلن.. - -
ناودانی سایز 6/5 ترک 6 مت.. - -
ناودانی سایز 8 ترک شاخه 1.. - -
ورق آجدار 1.8 ترک فابریک .. - -
ورق آجدار 3 فابریک ترک اب.. - -
ورق آجدار 4 فابریک ترکی 1.. - -
ورق آجدار 4 میلیمتری فابر.. - -
ورق آجدار 6 میلیمتر فابری.. - -
ورق اجدار 3 ترک عرض 1250 .. - -
ورق اجدار 5 ترک فابریک اب.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.