نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیر اهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر اهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیر اهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیرآهن ipe سایز 12 ذوب آه.. - -
تیرآهن ipe سایز 14 ذوب آه.. - -
تیرآهن ipe سایز 16 کارخان.. - -
تیرآهن ipe سایز 18 تولید .. - -
تیرآهن ipe سایز 20 شاخه 1.. - -
تیرآهن ipe سایز 22 ذوب آه.. - -
تیرآهن ipe سایز 24 ذوب آه.. - -
تیرآهن ipe سایز 27 کارخان.. - -
تیرآهن ipe سایز 30 شاخه 1.. - -
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 1.. - -
تیرآهن هاش سنگین HEB کارخ.. - -
تیراهن هاش سنگین HEB سایز.. - -
میلگرد 10 آجدار ذوب آهن ا.. - -
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن ا.. - -
میلگرد 14 اجدار تولید کار.. - -
میلگرد 16 آجدار تولید شرک.. - -
میلگرد 18 آجدار ساخت شرکت.. - -
میلگرد 20 ذوب آهن اجدار A.. - -
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان .. - -
میلگرد 25 آجدار شرکت ذوب .. - -
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آه.. - -
میلگرد 32 آجدار A3 تولید .. - -
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد .. - -
ناودانی سایز 14 ذوب آهن ش.. - -
ناودانی سایز 16 شاخه 12 م.. - -
نبشی 10*100*100 تولید کار.. - -
نبشی 10*100*100 شاخه 12 م.. - -
نبشی 10*100*100 کارخانه ذ.. - -
نبشی 6*60*60 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 8*80*80 تولید ذوب اه.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.