نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 2.5*40*40 ذوب فولاد .. - -
نبشی 3*50*50 فولاد پارسه - -
نبشی 4*50*50 تولید شرکت ف.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.