نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 45 روسی .. - -
تیر اهن ipe سایز 40 روسی .. - -
تیر اهن ipe سایز 60 تولید.. - -
تیرآهن ipe سایز 33 روسی - -
تیرآهن ipe سایز 50 تولید .. - -
تیراهن ipe سایز 35 روس - -
تیراهن ipe سایز 55 تولید .. - -
ورق روغنی 0.5 روسیه کلاف .. - -
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 رو.. - -
ورق روغنی 0.6 روس رول عرض.. - -
ورق روغنی 0.6 میلیمتر روس.. - -
ورق روغنی 0.7 روسیه رول ع.. - -
ورق روغنی 0.7 میلیمتر روس.. - -
ورق روغنی 0.8 روسی عرض 10.. - -
ورق روغنی 0.8 روسی کلاف ع.. - -
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 سا.. - -
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 رو.. - -
ورق روغنی 1 عرض 1000 میلی.. - -
ورق روغنی 1 عرض 1250 ساخت.. - -
ورق روغنی 1.25 روس رول عر.. - -
ورق روغنی 1.25 رول عرض 10.. - -
ورق روغنی 1.5 تولید روسیه.. - -
ورق روغنی 1.5 میلیمتر تول.. - -
ورق روغنی 1.8 کشور روسیه .. - -
ورق روغنی 1.8 کلاف عرض 12.. - -
ورق سیاه 2 MMK روسیه عرض .. - -
ورق سیاه 2 رول عرض 1250تو.. - -
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابری.. - -
ورق سیاه 2 فابریک عرض 100.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.