نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 4*50*50 آذر فولاد ام.. - -
نبشی 5*50*50 کارخانه اذر .. - -
نبشی 5*60*60 تولید اذر فو.. - -
نبشی 6*60*60 شاخه 6 متری .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.