نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 2.5 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار .. - -
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 .. - -
ورق گالوانیزه 3 فولاد شهر.. - -
ورق گالوانیزه 3.5 تولید ک.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.