نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار اناهیتا گ.. - -
میلگرد 12 اجدار A3 شرکت آ.. - -
میلگرد 14 اجدار A3 شرکت ف.. - -
میلگرد 16 آجدار تولید آنا.. - -
میلگرد 18 اجدار A3 کارخان.. - -
میلگرد 20 آجدار A3 شرکت ف.. - -
میلگرد 22 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 25 اجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 28 آجدار A3 کارخان.. - -
میلگرد 32 اجدار جناقی فول.. - -
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آ.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.