نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 10*100*100 سپاهان اص.. - -
نبشی 12*120*120 طول 6 متر.. - -
نبشی 12*140*140 فولاد سپا.. - -
نبشی 15*150*150 طول 12 مت.. - -
نبشی 8*80*80 تولید فولاد .. - -
ورق سیاه 15 فولاد اصفهان .. - -
ورق سیاه 20 فابریک عرض 10.. - -
ورق سیاه 25 تولید کارخانه.. - -
ورق سیاه 30 عرض 1000 ساخت.. - -
ورق سیاه 35 فابریک فولاد .. - -
ورق سیاه 40 کارخانه فولاد.. - -
ورق سیاه 45 بنگاه فولاد ا.. - -
ورق سیاه 50 عرض 1000 استا.. - -
ورق سیاه 60 عرض 1000 فولا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.