نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 10*100*100 تولید کار.. - -
نبشی 8*80*80 فولاد المهدی - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.