نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 12 اجدار سپهر ایرا.. - -
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد س.. - -
میلگرد 8 اجدار A2 طول 6 م.. - -
ناودانی سایز 10 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 12 سبک بنگاه.. - -
ناودانی سایز 14 سبک بنگاه.. - -
ناودانی سایز 6 سبک فولاد .. - -
ناودانی سایز 8 سبک کارخان.. - -
نبشی 10*100*100 تولید شرک.. - -
نبشی 12*120*120 تولید کار.. - -
نبشی 2.5*30*30 شاخه 6 متر.. - -
نبشی 2.5*40*40 فولاد سپهر.. - -
نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیا.. - -
نبشی 3*50*50 کارخانه تولی.. - -
نبشی 4*40*40 کارخانه فولا.. - -
نبشی 4*50*50 فولاد سپهر ا.. - -
نبشی 5*60*60 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 6*60*60 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 8*80*80 کارخانه فولا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.