نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 12 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 14 اجدار شاهرود اس.. - -
میلگرد 16 آجدار تولید فول.. - -
میلگرد 18 اجدار فولاد شاه.. - -
میلگرد 20 اجدار A3 تولید .. - -
میلگرد 22 آجدار A3 ساخت ش.. - -
میلگرد 25 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 28 اجدار A3 ساخت ک.. - -
میلگرد 32 آجدار استاندارد.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.