نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق اسید شویی 2 عرض 1000 .. - -
ورق اسید شویی 2 غرب آسیا .. - -
ورق اسید شویی 2.5 غرب آسی.. - -
ورق اسید شویی 2.5 فولاد غ.. - -
ورق اسید شویی 3 رول عرض 1.. - -
ورق اسید شویی 3 عرض بلند .. - -
ورق اسید شویی 4 رول تولید.. - -
ورق اسید شویی 4 عرض کوتاه.. - -
ورق اسید شویی 5 رول عرض 1.. - -
ورق اسید شویی 5 میلیمتر ک.. - -
ورق روغنی 0.3 فولاد غرب ر.. - -
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 ف.. - -
ورق روغنی 0.4 میلیمتر رول.. - -
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 تو.. - -
ورق روغنی 0.5 کلاف عرض 10.. - -
ورق روغنی 0.6 غرب آسیا کل.. - -
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آ.. - -
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 شر.. - -
ورق روغنی 0.7 کلاف عرض 12.. - -
ورق روغنی 0.8 ساخت شرکت غ.. - -
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 رو.. - -
ورق روغنی 0.9 شرکت فولاد .. - -
ورق روغنی 0.9 غرب آسیا رو.. - -
ورق روغنی 1 عرض بلند کارخ.. - -
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد.. - -
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 ر.. - -
ورق روغنی 1.25 عرض کوتاه .. - -
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 شر.. - -
ورق روغنی 1.5 کارخانه غرب.. - -
ورق روغنی 2 عرض 1000 میلی.. - -
ورق روغنی 2 میلیمتر تولید.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.