نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق آجدار 10 عرض 1500 فاب.. - -
ورق آجدار 10 فابریک رول ع.. - -
ورق آجدار 2 ابعاد 1250*25.. - -
ورق آجدار 2 پرسی عرض 1200.. - -
ورق آجدار 2 عرض 1000 و طو.. - -
ورق آجدار 2 میلیمتری پرسی.. - -
ورق آجدار 2.5 عرض 1000 و .. - -
ورق آجدار 2.5 فابریک عرض .. - -
ورق آجدار 2.5 فابریک فولا.. - -
ورق آجدار 3 پرسی فولاد مب.. - -
ورق آجدار 3 پرسی مبارکه ا.. - -
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه .. - -
ورق آجدار 3 مبارکه عرض 12.. - -
ورق آجدار 3 میلیمتری رول .. - -
ورق آجدار 3 میلیمتری فابر.. - -
ورق آجدار 4 عرض 1250 و طو.. - -
ورق آجدار 4 فابریک رول سا.. - -
ورق آجدار 4 فابریک کارخان.. - -
ورق آجدار 4 مبارکه عرض 10.. - -
ورق آجدار 4 میلیمتری مبار.. - -
ورق آجدار 5 رول عرض 1500 .. - -
ورق آجدار 5 مبارکه فابریک.. - -
ورق آجدار 6 ابعاد 1250*25.. - -
ورق آجدار 6 فابریک ساخت م.. - -
ورق آجدار 6 فابریک فولاد .. - -
ورق آجدار 6 فابریک فولاد .. - -
ورق آجدار 6 فابریک مبارکه.. - -
ورق آجدار 6 میلیمتر مبارک.. - -
ورق آجدار 8 فابریک فولاد .. - -
ورق آجدار 8 میلیمتر فابری.. - -
ورق اجدار 2 مبارکه اصفهان.. - -
ورق اجدار 2.5 فابریک ابعا.. - -
ورق اجدار 3 پرسی ابعاد 10.. - -
ورق اجدار 3 فولاد مبارکه .. - -
ورق اجدار 4 فابریک فولاد .. - -
ورق اجدار 4 میلیمتری تولی.. - -
ورق اجدار 5 فابریک فولاد .. - -
ورق اجدار 6 فابریک عرض 12.. - -
ورق اجدار 6 فولاد مبارکه .. - -
ورق اجدار 8 مبارکه رول با.. - -
ورق اسید شویی 2 عرض 1000 .. - -
ورق اسید شویی 2 عرض 1000 .. - -
ورق اسید شویی 2 فولاد مبا.. - -
ورق اسید شویی 2 میلیمتر م.. - -
ورق اسید شویی 2.5 برش خور.. - -
ورق اسید شویی 2.5 فولاد م.. - -
ورق اسید شویی 2.5 مبارکه .. - -
ورق اسید شویی 2.5 مبارکه .. - -
ورق اسید شویی 3 عرض 1000 .. - -
ورق اسید شویی 3 فولاد مبا.. - -
ورق اسید شویی 3 کلاف عرض .. - -
ورق اسید شویی 3 مبارکه اص.. - -
ورق اسید شویی 4 عرض بلند .. - -
ورق اسید شویی 4 عرض کوتاه.. - -
ورق اسید شویی 4 فولاد مبا.. - -
ورق اسید شویی 4 مبارکه اص.. - -
ورق اسید شویی 5 عرض 1250 .. - -
ورق اسید شویی 5 فولاد مبا.. - -
ورق رنگی 0.5 آبی رول عرض .. - -
ورق رنگی 0.5 بلند مبارکه .. - -
ورق رنگی 0.5 رول عرض 1250.. - -
ورق رنگی 0.5 رول عرض 1250.. - -
ورق رنگی 0.5 رول عرض بلند.. - -
ورق رنگی 0.5 رول عرض کوتا.. - -
ورق رنگی 0.5 عرض 1000 میل.. - -
ورق رنگی 0.5 عرض کوتاه رن.. - -
ورق رنگی 0.5 فولاد مبارکه.. - -
ورق رنگی 0.5 قهوه ای مبار.. - -
ورق رنگی 0.5 کلاف فولاد م.. - -
ورق رنگی 0.5 میلیمتر قهوه.. - -
ورق رنگی 0.5 میلیمتر نارن.. - -
ورق رنگی 0.5 نارنجی رول م.. - -
ورق رنگی 0.6 پرتقالی رول .. - -
ورق رنگی 0.6 رول فولاد مب.. - -
ورق رنگی 0.6 رول مبارکه ا.. - -
ورق رنگی 0.6 سبز رول عرض .. - -
ورق رنگی 0.6 عرض 1000 فول.. - -
ورق رنگی 0.6 عرض 1250 کلا.. - -
ورق رنگی 0.6 فولاد مبارکه.. - -
ورق رنگی 0.6 فولاد مبارکه.. - -
ورق رنگی 0.6 فولاد مبارکه.. - -
ورق رنگی 0.6 فولاد مبارکه.. - -
ورق رنگی 0.6 قرمز فولاد م.. - -
ورق رنگی 0.6 قهوه ای مبار.. - -
ورق رنگی 0.6 مبارکه اصفها.. - -
ورق رنگی 0.6 مبارکه کلاف .. - -
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فو.. - -
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارک.. - -
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 می.. - -
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارک.. - -
ورق روغنی 0.6 رول فولاد م.. - -
ورق روغنی 0.6 رول مبارکه .. - -
ورق روغنی 0.7 رول عرض 125.. - -
ورق روغنی 0.7 رول فولاد م.. - -
ورق روغنی 0.8 رول عرض کوت.. - -
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 تو.. - -
ورق روغنی 0.9 میلیمتر تول.. - -
ورق روغنی 0.9 میلیمتر عرض.. - -
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه .. - -
ورق روغنی 1 مبارکه اصفهان.. - -
ورق روغنی 1.25 فولاد مبار.. - -
ورق روغنی 1.25 میلیمتر عر.. - -
ورق روغنی 1.5 مبارکه اصفه.. - -
ورق روغنی 1.5 میلیمتر عرض.. - -
ورق روغنی 2 رول مبارکه عر.. - -
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه .. - -
ورق روغنی 2.5 عرض 1000 سا.. - -
ورق روغنی 2.5 میلیمتر عرض.. - -
ورق روغنی 3 ساخت مبارکه ا.. - -
ورق روغنی 3 مبارکه اصفهان.. - -
ورق سیاه 10 برشی فولاد مب.. - -
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه .. - -
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه .. - -
ورق سیاه 10 مبارکه اصفهان.. - -
ورق سیاه 12 برشی مبارکه 1.. - -
ورق سیاه 12 رول مبارکه اص.. - -
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه .. - -
ورق سیاه 12 مبارکه اصفهان.. - -
ورق سیاه 15 فابریک مبارکه.. - -
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه .. - -
ورق سیاه 15 مبارکه st37 ر.. - -
ورق سیاه 15 مبارکه اصفهان.. - -
ورق سیاه 2 برشی مبارکه اب.. - -
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد.. - -
ورق سیاه 2 فابریک 1250*25.. - -
ورق سیاه 2 فابریک مبارکه .. - -
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ر.. - -
ورق سیاه 2 مبارکه ابعاد 1.. - -
ورق سیاه 3 ابعاد 1500*600.. - -
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول م.. - -
ورق سیاه 3 فابریک مبارکه .. - -
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه ع.. - -
ورق سیاه 3 مبارکه اصفهان .. - -
ورق سیاه 3 مبارکه برشی اب.. - -
ورق سیاه 4 برشی مبارکه 15.. - -
ورق سیاه 4 رول عرض 1250 ف.. - -
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه ر.. - -
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه ف.. - -
ورق سیاه 4 مبارکه فابریک .. - -
ورق سیاه 5 رول مبارکه اصف.. - -
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه ب.. - -
ورق سیاه 5 مبارکه عرض 150.. - -
ورق سیاه 6 فابریک با ابعا.. - -
ورق سیاه 6 فابریک فولاد م.. - -
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه ا.. - -
ورق سیاه 6 مبارکه برشی 15.. - -
ورق سیاه 8 رول ساخت مبارک.. - -
ورق سیاه 8 فابریک عرض 150.. - -
ورق سیاه 8 فابریک فولاد م.. - -
ورق سیاه 8 مبارکه عرض 150.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 مبارکه .. - -
ورق گالوانیزه 0.6 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 مبارکه .. - -
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 .. - -
ورق گالوانیزه 1 فولاد مبا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.