نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 10 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 10 سنگین بنگ.. - -
ناودانی سایز 12 شاخه 6 مت.. - -
ناودانی سایز 14 سنگین 6 م.. - -
ناودانی سایز 16 سنگین تول.. - -
ناودانی سایز 8 سبک فولاد .. - -
ناودانی سایز 8 سنگین کارخ.. - -
نبشی 3*40*40 فولاد مهر سه.. - -
نبشی 3*50*50 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 4*40*40 کارخانه مهر .. - -
نبشی 4*50*50 طول 6 متر کا.. - -
نبشی 4*60*60 کارخانه تولی.. - -
نبشی 5*50*50 تولید شرکت م.. - -
نبشی 5*60*60 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 6*60*60 شاخه 6 متری .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.