نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 2.5*30*30 کارخانه فو.. - -
نبشی 2.5*40*40 شاخه 6 متر.. - -
نبشی 3*30*30 تولید کارخان.. - -
نبشی 3*40*40 طول 6 متری ت.. - -
نبشی 3*50*50 ساخت شرکت فو.. - -
نبشی 4*40*40 شرکت فولاد ن.. - -
نبشی 5*50*50 تولید بنگاه .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.