نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار A3 ساخت ش.. - -
میلگرد 10 اجدار A2 تولید .. - -
میلگرد 12 آجدار تولید فول.. - -
میلگرد 14 آجدار A3 ساخت ف.. - -
میلگرد 16 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 18 آجدار A3 ساخت م.. - -
میلگرد 20 آجدار جناقی فول.. - -
میلگرد 22 اجدار A3 صنایع .. - -
میلگرد 25 آجدار شرکت فولا.. - -
میلگرد 28 آجدار A3 شرکت ف.. - -
میلگرد 32 اجدار صنایع هیر.. - -
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ه.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.