نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 14 سبک ک.. - -
تیر اهن ipe سایز 16 تولید.. - -
تیرآهن ipe سایز 14 کرمانش.. - -
تیراهن ipe سایز 14 سنگین .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.