نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 14 سبک ف.. - -
تیرآهن ipe سایز 14 سنگین .. - -
تیراهن ipe سایز 20 کارخان.. - -
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد .. - -
میلگرد 10 آجدار تولید اری.. - -
میلگرد 12 آجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 12 اجدار آریا ذوب .. - -
میلگرد 14 اجدار شرکت فولا.. - -
میلگرد 16 آجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 18 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 20 اجدار A3 کارخان.. - -
میلگرد 22 آجدار A3 شرکت م.. - -
میلگرد 25 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 32 آجدار صنایع فول.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.