نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار A3 ساخت ف.. - -
میلگرد 10 اجدار تولید فول.. - -
میلگرد 12 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 14 اجدار مجتمع فول.. - -
میلگرد 16 آجدار فولاد امی.. - -
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 20 اجدار A3 تولید .. - -
میلگرد 22 آجدار A3 کارخان.. - -
میلگرد 25 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 28 آجدار امیرکبیر .. - -
میلگرد 32 آجدار امیرکبیر .. - -
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.