نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابو.. - -
میلگرد 12 آجدار نیشابور ا.. - -
میلگرد 14 اجدار فولاد خرا.. - -
میلگرد 16 اجدار A3 نیشابو.. - -
میلگرد 18 آجدار A3 تولید .. - -
میلگرد 20 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 22 آجدار نیشابور ا.. - -
میلگرد 25 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 28 اجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 32 آجدار نیشابور ا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.