نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق سیاه 15 مجتمع فولاد خ.. - -
ورق سیاه 20 فولاد خرم ابا.. - -
ورق سیاه 25 ابعاد 1250*60.. - -
ورق سیاه 30 عرض 1250 و طو.. - -
ورق سیاه 40 فابریک ابعاد .. - -
ورق سیاه 50 فولاد خرم آبا.. - -
ورق سیاه 60 فولاد خرم آبا.. - -
ورق سیاه 70 فولاد خرم آبا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.