نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 14 فولاد.. - -
تیر اهن ipe سایز 16 کارخا.. - -
میلگرد 10 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 12 اجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 14 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 16 آجدار فولاد شاه.. - -
میلگرد 18 اجدار مجتمع فول.. - -
میلگرد 20 آجدار جناقی مجت.. - -
میلگرد 22 آجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 25 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 28 اجدار A3 شاهین .. - -
میلگرد 32 آجدار فولاد شاه.. - -
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ش.. - -
نبشی 3*40*40 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 3*50*50 کارخانه شاهی.. - -
نبشی 4*40*40 تولید شاهین .. - -
نبشی 4*50*50 تولید کارخان.. - -
نبشی 4*60*60 کارخانه تولی.. - -
نبشی 5*50*50 طول 6 متر شر.. - -
نبشی 5*60*60 ساخت بنگاه ش.. - -
نبشی 5*60*60 مجتمع فولاد .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.