نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 12 آجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 14 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 16 آجدار تولید شرک.. - -
میلگرد 18 اجدار جناقی ساخ.. - -
میلگرد 20 آجدار جناقی تول.. - -
میلگرد 22 آجدار A3 کارخان.. - -
میلگرد 25 اجدار فولاد میا.. - -
میلگرد 28 آجدار مجتمع فول.. - -
میلگرد 32 آجدار شرکت فولا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.