نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیرآهن ipe سایز 14 کارخان.. - -
تیراهن ipe سایز 16 تولید .. - -
نبشی 10*100*100 تولید نور.. - -
نبشی 10*100*100 کارخانه ن.. - -
نبشی 4*50*50 نورد فولاد ا.. - -
نبشی 7*100*100 شاخه 6 متر.. - -
نبشی 8*100*100 نورد فولاد.. - -
نبشی 8*80*80 تولید کارخان.. - -
نبشی 8*80*80 طول 12 متر س.. - -
نبشی 9*100*100 ساخت نورد .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.