نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق آجدار 10 گیلان فابریک.. - -
ورق آجدار 2.5 فابریک کارخ.. 150,000 180,000
ورق آجدار 2.5 گیلان فابری.. - -
ورق آجدار 3 کارخانه گیلان.. - -
ورق آجدار 3 گیلان فابریک .. - -
ورق آجدار 3 میلیمتری فابر.. - -
ورق آجدار 4 عرض 1000 کارخ.. - -
ورق آجدار 4 فولاد گیلان ف.. - -
ورق آجدار 4 گیلان عرض 100.. - -
ورق آجدار 5 فولاد گیلان ف.. - -
ورق آجدار 5 گیلان رول با .. - -
ورق آجدار 6 عرض 1000 رول .. - -
ورق آجدار 6 فابریک گیلان .. - -
ورق اجدآر 6 عرض 1000*2000.. - -
ورق اجدار 2.5 گیلان فابری.. - -
ورق اجدار 5 میلیمتری فابر.. - -
ورق اجدار 8 فابریک کارخان.. - -
ورق سیاه 10 رول عرض 1250 .. - -
ورق سیاه 10 فولاد گیلان ر.. - -
ورق سیاه 12 رول عرض 1250 .. - -
ورق سیاه 12 عرض 1000 رول .. - -
ورق سیاه 15 رول عرض 1000 .. - -
ورق سیاه 15 عرض 1250 رول .. - -
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول ف.. - -
ورق سیاه 2 گیلان رول عرض .. - -
ورق سیاه 2.5 فولاد گیلان .. - -
ورق سیاه 3 عرض 1000 رول ف.. - -
ورق سیاه 4 رول عرض 1000 ت.. - -
ورق سیاه 4 گیلان رول عرض .. - -
ورق سیاه 6 عرض 1000 رول ت.. - -
ورق سیاه 6 فولاد گیلان عر.. - -
ورق سیاه 8 کارخانه گیلان .. - -
ورق سیاه 8 گیلان عرض 1250.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.