نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار A2 ساخت ک.. - -
میلگرد 10 آجدار کارخانه س.. - -
میلگرد 12 اجدار فولاد سمن.. - -
میلگرد 14 آجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 8 آجدار A2 نورد گر.. - -
میلگرد 8 اجدار A3 تولید ش.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.