نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 20 کارخا.. - -
تیر اهن ipe سایز 18 بنگاه.. - -
تیر اهن ipe سایز 27 بنگاه.. - -
تیرآهن ipe سایز 14 کارخان.. - -
تیرآهن ipe سایز 22 تولید .. - -
تیراهن ipe سایز 16 آریان .. - -
تیراهن ipe سایز 24 تولید .. - -
میلگرد 10 آجدار A2 نورد آ.. - -
میلگرد 10 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 12 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 12 آجدار نورد آریا.. - -
میلگرد 14 آجدار نورد آریا.. - -
میلگرد 16 آجدار A3 شرکت آ.. - -
میلگرد 18 آجدار A3 آریان .. - -
میلگرد 20 اجدار اریان فول.. - -
میلگرد 22 آجدار نورد اریا.. - -
میلگرد 25 آجدار A3 کارخان.. - -
ناودانی سایز 10 سبک نورد .. - -
ناودانی سایز 12 سبک کارخا.. - -
نبشی 10*100*100 شاخه 6 مت.. - -
نبشی 10*100*100 نورد آریا.. - -
نبشی 12*120*120 تولید نور.. - -
نبشی 12*120*120 طول 12 مت.. - -
نبشی 12*140*140 ساخت شرکت.. - -
نبشی 13*130*130 ساخت کارخ.. - -
نبشی 14*140*140 شاخه 12 م.. - -
نبشی 14*150*150 کارخانه ن.. - -
نبشی 14*160*160 ساخت کارخ.. - -
نبشی 15*150*150 شرکت نورد.. - -
نبشی 16*160*160 شاخه 12 م.. - -
نبشی 2.5*40*40 نورد آریان.. - -
نبشی 3*40*40 آریان فولاد .. - -
نبشی 4*40*40 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 5*50*50 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 5*70*70 ساخت شرکت آر.. - -
نبشی 6*60*60 طول شاخه 6 م.. - -
نبشی 8*80*80 تولید شرکت ن.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.