نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق سیاه 10 فابریک 1200*6.. - -
ورق سیاه 12 با ابعاد 1200.. - -
ورق سیاه 15 تولید قطعات ف.. - -
ورق سیاه 20 فابریک ساخت ق.. - -
ورق سیاه 25 فابریک قطعات .. - -
ورق سیاه 30 تولید کارخانه.. - -
ورق سیاه 8 قطعات فولادی ع.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.