نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق سیاه 2 عرض 600 رول نو.. - -
ورق سیاه 2.3 رول عرض 600 .. - -
ورق سیاه 2.5 نورد اهواز ر.. - -
ورق سیاه 2.8 ساخت نورد اه.. - -
ورق سیاه 3 نورد و لوله اه.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.