نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق رنگی 0.48 عرض 1250 کل.. - -
ورق رنگی 0.48 عرض 1250 می.. - -
ورق رنگی 0.48 عرض بلند رو.. - -
ورق رنگی 0.48 قرمز نورد س.. - -
ورق رنگی 0.48 میلیمتر نار.. - -
ورق رنگی 0.48 نورد و لوله.. - -
ورق رنگی 0.48 نورد و لوله.. - -
ورق رنگی 0.5 تولید فولاد .. - -
ورق رنگی 0.5 تولید کارخان.. - -
ورق رنگی 0.5 سبز عرض 1250.. - -
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 125.. - -
ورق رنگی 0.5 عرض 1250 قرم.. - -
ورق رنگی 0.5 قهوه ای نورد.. - -
ورق رنگی 0.5 میلیمتر نارن.. - -
ورق گالوانیزه 0.25 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.25 نورد و.. - -
ورق گالوانیزه 0.3 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 0.35 شرکت س.. - -
ورق گالوانیزه 0.35 نورد س.. - -
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد س.. - -
ورق گالوانیزه 0.4 کارخانج.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 کلاف ع.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 کویل ع.. - -
ورق گالوانیزه 0.48 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.48 نورد س.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد س.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 لوله سم.. - -
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 نورد و .. - -
ورق گالوانیزه 0.7 کلاف عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 کویل عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 تولید ف.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 نورد سم.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 کلاف عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 نورد لو.. - -
ورق گالوانیزه 1 شرکت فولا.. - -
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 .. - -
ورق گالوانیزه 1.25 تولید .. - -
ورق گالوانیزه 1.25 رول فو.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 ساخت نو.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 1.6 تولید ب.. - -
ورق گالوانیزه 1.6 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 1.8 ساخت نو.. - -
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 2 ساخت شرکت.. - -
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 .. - -
ورق گالوانیزه 2.2 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 2.2 کویل عر.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 شرکت نو.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 لوله سم.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.