نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 2 رول عرض 1.. - -
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 .. - -
ورق گالوانیزه 2.5 تولید ک.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 میلیمتر.. - -
ورق گالوانیزه 3 تولید هند.. - -
ورق گالوانیزه 3 ساخت هند .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.