نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 45 ساخت .. - -
تیر اهن ipe سایز 40 کشور .. - -
تیر اهن ipe سایز 60 کره ش.. - -
تیرآهن ipe سایز 33 کره - -
تیرآهن ipe سایز 50 کره ای - -
تیراهن ipe سایز 36 تولید .. - -
تیراهن ipe سایز 55 کره شا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.