نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیرآهن ipe سایز 14 کارخان.. - -
ورق سیاه 2 صبح پارسیان عر.. - -
ورق سیاه 2 عرض 1000 و طول.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.