نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار A2 شرکت ف.. - -
میلگرد 12 اجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 14 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 16 اجدار درپاد A3 .. - -
میلگرد 18 آجدار A3 گروه ص.. - -
میلگرد 20 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 22 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 25 اجدار شرکت فولا.. - -
میلگرد 28 اجدار کارخانه ف.. - -
میلگرد 32 آجدار A3 گروه ص.. - -
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد ت.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.