نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق رنگی 0.4 رول پرتقالی .. - -
ورق رنگی 0.4 عرض 1070 فول.. - -
ورق رنگی 0.4 فولاد بهمن ر.. - -
ورق رنگی 0.4 فولاد بهمن س.. - -
ورق رنگی 0.45 رول بنفش عر.. - -
ورق رنگی 0.45 عرض 1000 گر.. - -
ورق رنگی 0.45 عرض 1250 رو.. - -
ورق رنگی 0.45 کارخانه بهم.. - -
ورق رنگی 0.5 رول عرض 1000.. - -
ورق رنگی 0.5 ساخت شرکت فو.. - -
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 107.. - -
ورق رنگی 0.5 عرض 1250 کلا.. - -
ورق رنگی 0.6 رول آبی عرض .. - -
ورق رنگی 0.6 رول قرمز فول.. - -
ورق رنگی 0.6 صورتی فولاد .. - -
ورق رنگی 0.6 عرض 1200 بنف.. - -
ورق رنگی 0.7 بهمن قائمشهر.. - -
ورق رنگی 0.7 رول سفید فول.. - -
ورق رنگی 0.7 قهوه ای فولا.. - -
ورق رنگی 0.7 نارنجی شرکت .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.