نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 20 نورد .. - -
تیر اهن ipe سایز 18 نورد .. - -
تیرآهن ipe سایز 14 کارخان.. - -
تیرآهن ipe سایز 22 کارخان.. - -
تیراهن ipe سایز 16 کارخان.. - -
تیراهن ipe سایز 24 بنگاه .. - -
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 12 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 14 اجدار یزد احرام.. - -
میلگرد 16 آجدار فولاد احر.. - -
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 20 اجدار فولاد یزد.. - -
میلگرد 22 آجدار یزد احرام.. - -
میلگرد 25 آجدار تولید شرک.. - -
میلگرد 28 اجدار A3 ساخت ک.. - -
میلگرد 32 آجدار A3 ساخت ش.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.