نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار A3 پرشین .. - -
میلگرد 12 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 14 اجدار پرشین فول.. - -
میلگرد 16 اجدار A3 شرکت پ.. - -
میلگرد 18 آجدار A3 تولید .. - -
میلگرد 20 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 22 اجدار A3 گروه ص.. - -
میلگرد 25 آجدار ساخت پرشی.. - -
میلگرد 28 آجدار کارخانه پ.. - -
میلگرد 32 اجدار شرکت پرشی.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.