نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیرآهن ipe سایز 14 فولاد .. - -
ناودانی سایز 10 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 10 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 12 سبک 12 مت.. - -
ناودانی سایز 12 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 14 سبک شاخه .. - -
ناودانی سایز 14 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 16 سبک شاخه .. - -
ناودانی سایز 16 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 18 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 20 ابهر هموز.. - -
ناودانی سایز 20 سبک البرز.. - -
ناودانی سایز 24 سنگین فول.. - -
ناودانی سایز 8 سبک فولاد .. - -
ناودانی سایز 8 سبک فولاد .. - -
نبشی 10*100*100 طول 6 متر.. - -
نبشی 10*100*100 فولاد الب.. - -
نبشی 12*120*120 تولید فول.. - -
نبشی 12*120*120 تولید کار.. - -
نبشی 8*80*80 فولاد البرز .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.