نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 14 سبک ا.. - -
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. 1,500,000 1,000,000
تیرآهن ipe سایز 14 سنگین .. - -
تیراهن ipe سایز 16 اهواز - -
میلگرد 10 آجدار نورد کوثر.. - -
میلگرد 12 اجدار نورد کوثر.. - -
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 16 اجدار A3 کارخان.. - -
میلگرد 18 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 20 اجدار A3 شرکت ف.. - -
میلگرد 22 آجدار جناقی کوث.. - -
میلگرد 25 آجدار جناقی نور.. - -
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 32 آجدار A3 کارخان.. - -
نبشی 5*50*50 شاخه 6 متری .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.