نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 2 کارخانه خ.. - -
ورق گالوانیزه 2 کلاف عرض .. - -
ورق گالوانیزه 2 کلاف کوتا.. - -
ورق گالوانیزه 2 میل چینی .. - -
ورق گالوانیزه 2.2 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 2.2 کویل عر.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 تولید ک.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 ساخت ام.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 شرکت نو.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.