نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 2.5 کلاف سا.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 لوله سم.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 میل 100.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 میلیمتر.. - -
ورق گالوانیزه 3 تولید هند.. - -
ورق گالوانیزه 3 چینی کلاف.. - -
ورق گالوانیزه 3 ساخت هند .. - -
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 .. - -
ورق گالوانیزه 3 فولاد شهر.. - -
ورق گالوانیزه 3 میل رول چ.. - -
ورق گالوانیزه 3.5 تولید ک.. - -
ورق گالوانیزه 4 میل تولید.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.