نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 4 میلیمتری .. - -
ورق گالوانیزه 5 تولید چین.. - -
ورق گالوانیزه 5 میل کشور .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.